Psihologia este știința care studiază comportamentul uman, inclusiv funcțiile și procesele mentale ca: inteligența, memoria, percepția, precum și experiențele interioare și subiective cum sunt: sentimentele, speranțele și motivarea.